Alf Ericson El i Lerum

För oss på Alf Ericson El i Lerum är en god och trivsam miljö både för kund och medarbetare viktigt. Vi ska alltid göra ett bra jobb, arbeta snabbt och effektivt så att kunden blir nöjd. Likaså är det viktigt för oss att kunna erbjuda hög flexibilitet, god kvalitet samt arbeta miljövänligt och mot en hållbar utveckling. Vi arbetar efter ett ledningssystem när det gäller både kvalitet som miljö då vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Alf Ericson El i Lerum är medlemmar i Elkedjan.

För status om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten. Kunskapen kring viruset ökar varje dag och vi följer utvecklingen noga och informerar alla våra anställda kontinuerligt om vilka riktlinjer som gäller. Vi följer UD:s rekommendationer när det gäller resor både inrikes och utrikes.

Vad vi gör

ENTREPENAD
Vi utför totalentreprenader, projektering och konstruktion. Våra kunder är bland annat kommuner, byggföretag, banker, industrier mm.
INSTALLATIONER
Vi utför alla slag av elanläggningar i samband med ny-, om- och tillbyggnad samt renovering av både traditionell styrning och bussystem.
SERVICE
Service på el, tele- och datorlösningar med utbildade elektriker och välfyllda servicebilar.

Karta och Kontakt Info

Alf Ericson El i Lerum

Tollestorpsvägen 14
443 61  STENKULLEN
Växel: 0302-52 29 40
Fax: 0302-52 29 44

Hållbar utveckling

Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att vi ska åstadkomma positiva förändringar ser vi att de små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.
Vi arbetar kontinuerligt med att hushålla med material och resurser under alla våra uppdrag. Vi arbetar även internt med att i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt att intergrera miljöfrågor i vårt utbud av produkter och tjänster. Idag strävar vi exempelvis mot att alla våra fordon ska vara miljövänliga, vi håller bland annat ett öga på elfordonens utveckling.

Kontakta oss

© Copyright - Alf Ericson El i Lerum