Företaget

Vi på Alf Ericson El i Lerum är en komplett elinstallatör med lång erfarenhet och företaget grundades redan 1962. Sedan 30 år tillbaka finns vi med bas i Lerum och är kommunens största elinstallatör.

Vi utför alla typer av elinstallationer, totalentreprenader och servicearbeten med fokus på kvalitet, kunskap, kundnöjdhet och kamratskap. Våra tekniker är välutbildade och har spetskunskap inom en rad olika områden, däribland laddstationer, industriinstallationer, KNX-system och smarta hem samt solceller.

Vi är en trygg partner och är medlemmar i Elkedjan samt branschföreningen IN. Kvalitet och säkerhet är mycket viktigt för oss och vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Vi arbetar dessutom enligt projektet Elrätt och ID06

.

Laddstationer

Vi är med och bygger framtidens laddinfrastruktur för det stadigt ökande antalet elbilar i Sverige. Det är fortfarande tidigt men intresset ökar för tekniken och tillgängligheten av laddstationer är en viktig faktor för att få fler att välja elbil.

Bland våra kunder finns bland annat privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och energibolag. Och med några av de främsta teknikleverantörerna på marknaden såsom Garo och ABB levererar vi bästa utrustning. Det gör också att vi kan leverera allt från enkla laddstolpar till publika laddstationer.

Vi tar hand om allt från projektering till färdig installation och igångsättning av laddstationen. Våra tekniker är utbildade tillsammans med Garo och ABB, vi håller oss dessutom hela tiden uppdaterade kring den senaste tekniken. Så ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Besiktning

Vi hjälper våra kunder att kontrollera så att elinstallationer är korrekta genom att göra en elbesiktning. Det är extra viktigt när du köper villa eller fritidshus då felinstallationer kan leda till elolyckor eller bränder.

Vid en elbesiktning kontrolleras så att installationen är fackmannamässigt utförd. Och även nya hus behöver kontrolleras då det kan finnas fel. Vi gör grundlig genomgång enligt ett certifierat system kombinerat med vår långa erfarenhet av elkontroll. Vi kan dessutom ge dig förslag för ökad säkerhet och energibesparing.

När du anlitar oss på Alf Ericson El i Lerum kan du känna dig trygg då vi är medlemmar i Elkedjan, installatörsorganisationen Eio och arbetar enligt Elrätt. Våra elektriker är dessutom alla välutbildade och auktoriserade.

© Copyright - Alf Ericson El i Lerum