Industri

I ett samarbete med BIM-Kemi har vi arbetat med PLC-teknik och installerat styrningar för processindustrin. I BIMs fall har vi sett till att olika moment i elektroniken sker per automatik genom frekvensstyrda motorer, exempelvis styrda pumpar, motorer och ventiler.

Entreprenad

På Nääs Fabriker Hotell & Restaurang arbetade vi fram en lösning från idé- & konstruktionsstadie fram till en färdig produkt med våra resurser. Genom installation av bussystem (KNX) har vi bland annat automatiserat hotellets energibesparing genom behovs- och närvarostyrd ledbelysning och därmed tagit fram en miljöanpassad lösning med energieffektivt programmeringssystem. Genom automatisering med KNX resulterar det inte bara i energisparande, det ger även mer bekvämlighet och större säkerhet.

  

Service

Vi samarbetar med en mängd företag, fastighetsägare, byggare och privatpersoner. Vi får uppdrag som innebär allt från underhåll till nyinstallation för miljöanpassning. Vi arbetar med material som är både miljöklassificerade samt anpassade för plats och önskemål.

I samarbete med Lerum Energi har vi installerat ett antal laddplatser i Lerum, vilket vi på Alf Ericson El i Lerum gärna står bakom då vi tycker det är viktigt att arbeta miljövänligt och mot en hållbar framtid.

© Copyright - Alf Ericson El i Lerum